Dokumenty biura

 

 

 Zaświadczenie UM 2017

 

 

 

 

Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów

Turystyki i Pośredników Turystycznych

Marszałka Województwa Podkarpackiego

z dnia 31.05.2017

 

 

 

 certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej biura do 2018

 

Certyfikat udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej przez

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

na sumę gwarancyjną 1 103 925,00

z dnia 28.04.2017