Dokumenty biura

 

Zaświadczenie-UM-2017

Zaświadczenie o Wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 31.05.2017

 

certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej biura do 2018

Certyfikat udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na sumę gwarancyjną 1 103 925,00 z dnia 28.04.2017